آموزش و استخدام تكنسين كاشت مو

اخبار
آموزش  و استخدام تكنسين كاشت مو

كلينيك آريان به منظور تكميل كادر درماني خود از دانش آموختگان رشته هاي اتاق عمل ، پرستاري ، مامايي ،بهياري و هوشبري (خانم و اقا) دعوت به عمل مي آورد .


آموزش  و استخدام تكنسين كاشت مو


كلينيك آريان به منظور تكميل كادر درماني خود از دانش آموختگان رشته هاي اتاق عمل ، پرستاري ، مامايي ،بهياري و هوشبري (خانم و اقا) دعوت به عمل مي آورد .
متقاضيان ميتوانند جهت مصاحبه و اطلاع از شرايط اموزش و همكاري با در دست داشتن مدارك تحصيلي به ادرس كلينيك مراجعه نمايند .

نظرات کاربران