نتیجه جستجو برای : لیزر مو زائد

مرکز لیزر

خدمات -

مرکز لیزر

لیزر موهای زائد و خدمات آن در کلینیک آریان شیراز انجام میشود

3023
پزشکان عمومی از انجام لیزر منع شدند

اخبار -

پزشکان عمومی از انجام لیزر منع شدند

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ لیزر از دست پزشکان عمومی خارج شد

2606